T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Mutki Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Mutki Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi

Güncelleme Tarihi: 23/10/2019Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru

(Kesin Listeler ve Atamaya Esas Belgelerin Teslimi)

            Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek aday listesi ektedir

            Adayların, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin yapmış oldukları itirazlar sınav kurullarına iletilmiştir. Sınav Kurullarımız tarafından gerekli inceleme yapılıp nihai karar verilmiştir. Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek adaylara ait liste yayınlanmıştır. Adayların yapmış oldukları itirazlara ilişkin kurullar tarafından alınmış olan kararlar adreslerine gönderilecektir.

            Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu ve Mal Bildirim Formu'nu doldurmaları yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır "ASIL" olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerini 15-19 nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.

            Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


1- Veri Giriş Kontrol İşletmeni Nihai Asıl ve Yedek listeye erişim için tıklayınız.

2- Klinik Destek Elemanı Nihai Asıl ve Yedek listeye erişim için tıklayınız. 
ATAMAYA ESAS BELGELER (Tükenmez kalem ile doldurulacaktır.)

AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU

MAL BİLDİRİM FORMU (Arkalı önlü olarak doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir)