Bilgi İşlem Birimi
25 Şubat 2021

Erdoğan ATEŞ 
Bilgi İşlem SorumlusuEren BİRLİK
Bilgi İşlem Sorumlusu