Refakatçi Rehberi
23 Ekim 2019

Refakatçi Rehberi

  1. Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmelidir.
  2. Refakatçi sayısı 1 kişi ile sınırlıdır ve 18 yaş altı 56 yaş üstü olmaması gerekmektedir.
  3. Refakatçilerin adlarına düzenlenen refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak zorundadırlar.
  4. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar.
  5. Kadın Doğum Servisinde erkek refakatçi kalamaz.
  6. Refakatçiler hastane içerisinde sigara kullanamazlar.
  7. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
  8. Refakatçiler hastaları ile ilgili bir sorun olduğunda hemşireye haber vermelidirler.
  9. Sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.