Misyonumuz Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

   Hasta, çalışan güvenliğini ve memnuniyetini esas alarak; mevzuatlara ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun, doğru, güvenilir ve güler yüzlü sağlık hizmetinin verilmesi, sürekli iyileştirilmesi

   ve geliştirilmesidir.

  VİZYONUMUZ
Uluslararası kalite standartlarının çalışanlar tarafından benimsendiği, bilgi teknoloji kullanımı ile sağlık hizmeti sunumunda referans gösterilen, gelişen ve değişen teknolojiye uygun,çağdaş, evrensel ilkelerle bağdaşan herkese eşit ve zamanında en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak.


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

temel.jpgKURUMSAL HEDEFLERİMİZ

Profesyonelleşmeyi sağlamak ve kaliteli sağlık hizmeti sunum kapasitesini artırmak
İnsan odaklı, erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak
Sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak
Diğer kurumlarla yatay ve dikey boyutlarda ilişkilerin devamını sağlamak, sorumluluklarımızı yerine getirmek.KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurum olarak temel değerlerimizden ödün vermeden;

Hastalar için;

 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi
 • Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakları olduğunu ve bunun tedavi sürecinde bir unsur olduğunu unutmamayı
 • Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslar arası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı
 • Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra kaliteli bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı
 • Hasta memnuniyetini sürekli olarak ölçmeyi ve geliştirmeyi

Çalışanlarımız için;

 • Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı
 • İşinde kaliteli ve donanımlı kişilerle birlikte olmayı
 • Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı
 • Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı

 

Kurumumuz için;

 • Önce insan odaklı Etik kurallar çerçevesinde Bilimsel gelişmelerin takipçisi olarak kanıta dayalı tıbbı gereklilikleri uygulamayı Uluslar arası sağlıkta kalite standartlarının gelişimini izlemek ve takip etmek
 • Kurum içinde eğitim veren bir yapıya ve bunun meydana getireceği olumlu vizyona erişmeyi
 • Bulunulan coğrafya içerisinde sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda önder bir kurum haline gelmek ve bunu sürdürmek
 • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmak
 • Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden aktarmak
 • Tıbbın gerekli kıldığı ve gereksinim doğrultusunda teknolojiyi etkin ve verimli kullanmak.