HASTA SORUMLULUKLARI

HASTA SORUMLULUKLARI NELERDİR ?

 

HASTANIN SORUMLULUKLARI

•    Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
•    Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir “Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.”

Sosyal Güvenlik Durumu

•    Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişiselbilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
•    Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
•    Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiğihastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüpgörmediğini, eğer varsa halen kullandığıilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileritam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

•    Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
•    Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlikkurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
•    Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyonsürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içindeolması beklenir.
•    Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlıktesisinden yararlanıyorsa randevunun tarihve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
•    Hasta; hastane personelinin, diğer hastalarınve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
•    Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararlarıkarşılamak zorundadır.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

•    Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
•    Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyumsağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
•    Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
•    Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veyaönerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.